Textilstudent vann pris för bästa hållbara uppsats

Maria Wetterborg

Uppsatsen ”Micro and nano sized textile topography for improved water repellence” var nominerad av hennes handledare Anders Persson, universitetslektor på Textilhögskolan med motiveringen:

”Malins examensarbete adresserar direkt ett av de viktigaste olösta textila miljöproblemen nämligen att hitta alternativa metoder att göra textila material vatten och oljeavvisande. Idag impregneras textil med perflorerade  kemikalier(florkarboner) som när de släpper omvandlas till hälsovådliga och bioackumelerande substanser. Det finns alternativa behandlingar som gör textil vattenavstötande men inga behandlingar har ännu lyckats göra textil oljeavvisande vilket också innebär att materialet blir smutsavvisande. Malin har själv tagit initiativ till projektet och självständigt drivit det på ett moget och fokuserat sätt.

Malin har inte gjort någon metaanalys av sitt uppsatsämne utan, som är brukligt på teknisk fakultet, skrivit sin uppsats med en kursare som tänkt läsare varför en djupare motivering av syftet med uppsatsen utelämnats. 

Uppsatsen presenterar nya strategier för behandling av textila substrat som utgår från strukturer i naturen och söker beskriva hur olika längdskalor i topografin påverkar möjligheterna att erhålla de önskade egenskaperna.” 

 Malin Wetterborg fick ta emot en check på 30 00 kronor.
- Det känns jättekul. Hållbar utveckling inom textilindustrin ligger mig varmt om hjärtat, säger hon.

Läs mer om Days of Knowledge

Text: Therese Rosenblad
Foto (längst upp): Peter Andersson/Mimbild
Porträttfoto: Anders Persson