Bibliotekarier och pedagoger möts på Bokmässan

Bild från bokmässan

I år deltar högskolan i 19 spännande programpunkter. Bland annat kan besökarna delta i ett flertal miniseminarier i högskolans monter, varje seminarium är en halvtimme långt och handlar om allt från Medie- och informationskunnighet, MIK, i skolan till Vetenskaplig publicering och Små barn och lärplattor.

Seminariet Små barn och lärplattor kommer att handla om flera möjligheter som en lärplatta kan ge små barn. Men framför allt kommer jag ta upp hur lärplattan kan användas som verktyg för att främja barnens läsning och erövra litteracitet i möten med text, bilder och berättande, säger Regina Enedahl, universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan i Borås.

Hon berättar att lärplattor fortfarande är väldigt nytt och att forskningen inte har hunnit ikapp med att undersöka vad som kan hända med små barn när de använder lärplattor.

Personligen anser jag att det snarare handlar om hur man låter sina barn använda tekniken och hur mycket. Använt på ett bra sätt kan det stimulera barnen att utveckla förmågor. Att låta sina barn ta del av ny teknik ser jag som positivt. Det ger barn större säkerhet i mötet med dagens samhälle, säger Regina Enedahl.

Under Bokmässan deltar studenter från Högskolan i Borås på Digitala Torget. Där får mässbesökarna ett samlat grepp kring litteratur och berättelser i det digitala landskapet. Studenterna kommer att finnas i Läs- och berättarlabbet och visa hur man läser, lånar och köper en e-bok. Dessutom kommer de att vara värdar på podcastscenen.

Text: Anna Kjellsson