Nationell lärarkris på styrelsens bord

Det är väldigt alarmerande siffror. Vi är beredda att göra vad vi kan för att möta den här situationen och vill nu öppna för dialog med kommuner om vad det skulle kunna vara för lösningar, säger rektor Björn Brorström.

Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar Skolverkets nya statistik.

Ny organisation

På högskolans senaste styrelsemöte informerade också Björn Brorström om högskolans organisationsutveckling. Även om 1 juli är passerat är processen i full gång, menar han.

– Jag är övertygad om att vi med den nya strukturen skapat förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten. Många är engagerade och har synpunkter och vi har en bra diskussion i organisationen. Det känns jättebra!

Viktigt möte 27 november

Vid nästa styrelsemöte kommer arbetet med verksamhetsplanen för 2015-2017 att behandlas.  

Läs mer

- Skolverkets rapport


- Rektors brev

- Rektors blogg

Text: Erik Holmlund