Björn och Sara labbar med fjädrar och bakterier

Björn Nguyen och Sara Andreasson studerar till kemiingenjörer med inriktning mot bioteknik och gör just nu det avslutande examensarbetet. En liten nyupptäckt bakterie och vad denna kan åstadkomma med svårnedbrytbart avfall som fjädrar, hår och ull håller deras intresse i sitt grepp. Genom examensarbetet får de konkret känna på den forskning som bedrivs inom området resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

– Vi har först gjort en förstudie på bakterien Bacillus Pumilus C4 och dess förmåga att bryta ner proteinet keratin som finns i dessa material. Nu ska vi göra en till studie för att se om bakterien går att använda som förbehandling av keratinrikt avfall för produktion av biogas, förklarar de.

Avfallet de använder som substrat, d.v.s. som mat till bakterien kan komma från t.ex. slakteriavfall, hårsalonger eller klippning av får, där en hel del spill uppstår när ullfibrerna blir för korta för att kunna spinnas till garn.

Varför produktion av biogas?

– I dag bränner man avfall av det här slaget, men det är kostsamt och ineffektivt att bara bränna det. Energiutbytet blir väldigt lågt och vid förbränningen uppstår giftiga avgaser, säger Björn.

Björn Nguyen
Ålder: 27
Från: Borås
Tidigare gjort: läst naturvetenskap på Bäckängsgymnasiet i Borås, jobbat några år på restaurang, började först studera till systemarkitekt men kände att det inte var rätt för honom.
Fritid: Jobbar extra på restaurang, umgås med kompisar, tränar på gym

Sara Andreasson
Åder: 23
Från: Göteborg
Tidigare gjort: Läst naturvetenskap på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, jobbat på restaurang i Norge ett år. Läst ett år en trädgårdsarkitektutbildning.
Fritid: Jobbar extra i en trädgårdsaffär, tränar skidåkning och löpning till Vasaloppet, Göteborgsvarvet etc. Umgås med kompisar.

Är inte bakterierna farliga?

– Just den här bakterien är helt ofarlig, den sprider inga sjukdomar. En av högskolans gästforskare upptäckte nyligen bakterien i en vanlig kompost i Alexandria i Egypten och tog hit den, förklarar Sara.

Förstudien genomförde Björn och Sara på en projektkurs inom kemiingenjörsprogrammet. Studien visar att alla tre substrat, d.v.s. ull, hår och fjädrar snabbt bryts ner av bakterien.

Hur har ni praktiskt gått till väga?

– Vi har odlat bakterien i ett medium tillsammans med fjädrar, ull och hår i några dagar. Sedan har vi gjort analyser för att se hur väl materialet har lösts upp. Fjädrar och ull har brutits ner fullständigt på ett par dagar, medan håret enbart delvis har brutits ner.

När de nu går vidare med examensarbetet ska de genomföra en ny studie där de ska undersöka hur bra bakterien fungerar som förbehandlingsmetod av hönsfjädrar för biogasproduktion. Detta ska de jämföra med biogasproduktion på fjädrar som inte har förbehandlats.

Varför valde ni just detta som examensarbete?

– Detta blir en fortsättning på den tidigare förstudien. Vi inledde med projektkursen eftersom vi ville göra ett större projekt där vi fick möjlighet att lägga upp projektet själva, förklarar Björn.

– Och det lockade att vi får komma nära forskningen och att våra resultat kan användas inom forskningen. Och just resursåtervinning är jätteintressant, säger Sara.

Hur kommer det sig att ni fastnade för kemi- och bioteknik?

– Jag visste faktiskt väldigt lite om bioteknik när jag började på utbildningen. Jag var främst intresserad av kemi, säger Björn.

– För mig var det tvärtom. Jag var intresserad av bioteknik i första hand. När jag gick på gymnasiet tyckte jag att kemi var urtråkigt. Jag tänkte först bli trädgårdsingenjör och började också på en utbildning till det, men så tänkte jag till om kemi, att det inte kan vara så tråkigt. Jag tänkte att det måste vara något som jag missat på gymnasiet, så jag utmanade mig själv genom att söka in till kemiingenjörsutbildningen.

Vad ska ni göra när ni är färdiga kemiingenjörer?

– Jag vill jobba på ett labb som forskare eller utvecklare, hoppas Björn.

– Och jag vill jobba på ett företag i ett labb med resursåtervinning. Jag har fått jobb över sommaren på ett oljeraffinaderi, säger Sara.

Har ni några tips till nya studenter?

– Utbildningen passar dig som är mycket intresserad av kemi och bioteknik, som är studiemotiverad och som tycker om att labba. Det är mycket laborationer, vilket vi tycker är jättebra. Tänk på att anpassa din tid för studierna.

Läs mer om utbildningsprogrammet Kemiingenjör – tillämpad bioteknik

Text och foto: Solveig Klug