i-nätverket samlades kring temat informationssystem och överflöd

Professor David Allen från University of Leeds var inbjuden för att tala om informationssystem och deras betydelse för arbetsliv och organisation på en strategisk nivå samt om informationsöverflöd.

Nätverket samlas fyra gånger om året och vänder sig till dig som har ett stort intresse och arbetar strategiskt med information och kommunikation och arbetar inom en organisation som är medlem i CAV. På träffarna tar man upp frågor kring sociala medier, kommunikation och omvärldsbevakning samt det senaste kring forskningen och forskningslitteraturen.

Text och foto: Solveig Klug