Rektor besöker utbildningsutskottet

– Utbildningsutskottet genomför en utvärdering av autonomireformen och av det kvalitetssystem som tillämpats 2011-2014. Forskare från Aarhus Universitet har uppdraget och under mötet i förra veckan avrapporterade de vad de funnit.

Varför var detta ett viktigt besök?

– Det är viktigt att ta del av redovisningarna på plats och också få tillfälle att framföra synpunkter utifrån vårt perspektiv. Det är till exempel inte kvalitetsutvärderingssystemet som påverkat vårt utbildningsutbud, utan de ekonomiska ramarna som hindrat oss från att utveckla nya kurser och program och tvingat oss att minska på utbudet av fristående kurser.

Vad hoppas du att ett sådant här besök ska ge?

– Vi följer frågorna och ser till att vi är välinformerade. Det är viktigt för högskolan.

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson