Student på OPUS-programmet? Här hittar du dina nya kontaktvägar.

Maria Jonsson tar över som utbildningsadministratör för OPUS-programmet, och till henne kan du skicka alla administrativa frågor du har. Gäller dina frågor PING PONG så kan du kontakta den centrala PING PONG-supporten.

Du som går sista terminen på programmet kan kontakta Ewa Rolling om det gäller frågor kring examenshögtid och uppsatskurs.

Kontakta utbildningsadministratör Maria Jonsson

E-post: inst.vhb@hb.se
Telefon: 033-435 47 00
Telefontid måndag-fredag kl. 10:00-12:00
Rumsnummer: E742

Kontakta PING PONG-supporten

E-post: pingpongsupport-vhb@hb.se

Programansvariga

Goran Puaca och Erik Ljungar

Löpande information om ny organisation

I samband med att arbetet på den nya akademin håller på att ta form är det många som byter roller. Vi arbetar med att strukturera upp studentsidorna på webben, och vi uppdaterar löpande med kontaktuppgifter till dem ni kan behöva kontakta som till exempel studievägledare, programansvariga, administratörer m.fl. Även adresser till funktionsbrevlådor kan i framtiden komma att uppdateras.

Håll dig uppdaterad på studentwebben för dig som är student vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Text: Helen Rosenberg