Tyst minut

Protect Universities from attack

EUA framhåller att alla former av våld eller angrepp på utbildningar strider mot universitetens värdegrund om tanke- och yttrandefrihet, tolerans och autonomi. Det undergräver unga människors ambitioner och grundläggande rätt att få utbildning och kunna bidra till utvecklingen i sitt hemland, samhället och världen. EUA uppmanar därför alla universitet i Europa och även i andra världsdelar att solidariskt förenas i fördömandet av alla former av våld mot utbildning!

På Högskolan i Borås är du välkommen till Vardagsrummet kl. 11:55 där rektor Björn Brorström inleder den tysta minuten.

Läs information från EUA

Text: Ida Borenstein