Print and Collect

nyckelkort

Print and Collect innebär att man endast har en skrivarkö som man väljer för sina utskrifter. Därefter kan man hämta sina utskrifter genom att identifiera sig med sitt passerkort vid någon av de nya Print and Collect-anslutna maskinerna, alternativt välja utskriftsställe via webben. Om man glömmer att hämta sina utskrifter så raderas dessa i utskriftskön efter 48 timmar, vilket innebär besparing av papper, toner och energi med en tydlig miljöaspekt i fokus.

Samtliga maskiner kopplade till Print and Collect tjänsten är av samma modell (Konica Minolta C454e) och utrustade med kortläsare för samma system som anställda och studenter använder för access till våra lokaler. Har du fler än ett passerkort kan det eventuellt uppstå problem, kontakta i så fall Campusservice och IT via e-post  campusservice@hb.se.

I samtliga större utskriftsrum kommer det framöver att placeras två Print and Collect-anslutna maskiner och de mindre skrivarna kommer tas bort. Print and Collect innebär även att både anställda och studenter på vissa områden i huset kan nyttja samma maskiner, då debiteringen av studenternas utskrifter sker via identifieringen på deras konto.

Det är endast gemensamma nätverksskrivare som eventuellt kommer tas bort och ersättas med nya kopiatorer. De lokala skrivarna berörs inte i nuläget men på sikt kommer förhoppningsvis behovet av dessa att upphöra.

Om du inte har en standardinstallerad dator utan själv installerar skrivarköer finns  installationsguider här.

Campusservice och IT kommer mellan vecka 35 till vecka 37 att installera dessa maskiner i samtliga kopieringsrum och vi ber er att under denna installationstid ha överseende med eventuella störningar.

Hur gör jag?

Läs mer om tjänsten och hur du gör för att skriva ut, kopiera och skanna hittar du här.

Text: Jane Edström
Foto: Solveig Klug