Inspirerande dag om forskning kring hållbar utveckling

Jenny Johannisson inleder Research on Sustainability.

– Konferensen är ett konkret redskap i högskolans strategiska utvecklingsarbete, genom att erbjuda en mötesplats för vetenskapligt utbyte mellan forskare som från olika perspektiv intresserar sig för hållbar utveckling, berättar Jenny Johannisson, vicerektor för forskning och fortsätter:

– Högskolan prioriterar forskning av hög kvalitet om hållbar utveckling, vilket vi även lyfter fram i vårt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition.

Under dagen hölls flera presentationer av forskningsprojekt inom hållbar utveckling med efterföljande diskussion bland deltagare och åhörare. Jonas Söderholm är doktorand inom biblioteks- och informationsvetenskap och projektledare för konferensen:

– Hållbar utveckling är ett mycket komplext problemområde som kräver mångdisciplinära lösningar. Därför är det viktigt att vi ibland söker oss utanför det egna ämnesområdet. Konferensen var en möjlighet att träffa kollegor man kanske inte ens visste höll på med hållbar utveckling. Det var inspirerande att se forskare från helt olika traditioner kommentera varandras arbeten!

Kan du ge något exempel på den forskning man fick ta del av under konferensen?

– Två spännande projekt som visar på spännvidden är dels Karin Högbergs arbete om mensskydd i U-länder, ett exempel på aktionsforskning där projektet syftar till att stötta utsatta. Sedan presenterade Patrik Lennartsson hur ätbar svamp kan användas i etanolproduktion för att ta tillvara på restprodukter som annars blir avfall. Den nya metoden ger både mer etanol och en användbar biprodukt: Högkvalitativt djurfoder.

Kommer konferensen att bli ett återkommande evenemang vid högskolan?

– Definitivt! Den andra upplagan av RoS hålls 1 december 2016.


Läs mer

Läs mer om Resarch on Sustainability på rektor Björn Brorströms blogg. (extern länk)

Läs mer om Karin Högbergs forskningsprojekt kring mensskydd i utvecklingsländer.

Läs mer om Patrik Lennartssons forskning kring ätbar svamp och etanolproduktion.

Text: Ida Borenstein
Foto: Solveig Klug