Nominera till högskolans pedagogiska pris

Högskolan i Borås pedagogiska pris för 2015 delas ut till ett kurslag, d.v.s. en grupp lärare som står bakom en specifik kurs. Alla studenter och medarbetare vid högskolan har nu möjlighet att nominera den grupp lärare som de tycker håller en kurs där studentens lärande är i fokus med ett genomtänkt pedagogiskt upplägg.

– Vi i juryn har beslutat att i kriterierna lägga större vikt vid lärare som samarbetar i lag, så från och med i år kan man endast nominera en grupp lärare som tillsammans arbetar med en kurs, inte enskilda lärare, säger Martin Hellström, prorektor vid Högskolan i Borås och berättar också att juryn i år har utökats med ytterligare en studentrepresentant.

– Genom att en kurs har ett bra upplägg och är pedagogisk blir studenten oftast mer engagerad och på så vis tar med sig mer från kursen. Lika viktigt som det är att en lärare är pedagogisk är det viktigt att kursen är pedagogiskt upplagd, vilket hela kurslaget är med och bidrar till. Vi i studentkåren är glada att vi som studenter får vara med och påverka utbildningen vid högskolan, säger Helny Malmborg, ordförande vid Studentkåren i Borås.  

Kurslaget ska vara verksamt vid Högskolan i Borås och under 2015 ha gjort framstående pedagogiska insatser i en kurs inom en grundutbildning, avancerad utbildning och/eller forskarutbildning. Priset utgörs av ett resestipendium (för studieresa, konferensdeltagande eller liknande relaterat till pedagogisk verksamhet) omfattande 50 000 kronor som tillfaller kurslaget som planerat och genomfört kursen.

Pristagare utses av en kommitté bestående av prorektor, två representanter för Studentkåren i Borås och chef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) vid Högskolan i Borås. Priset delas ut i samband med högskolans professorsinstallation och doktorspromotion den 13 maj 2016.

Så här nominerar du

Skicka ditt förslag på kurs/kurslag samt en kort motivering till registrator@hb.se senast den 22 januari 2016. Ange dnr: 740-15 i nomineringsförslaget.

Pedagogiskt pris genom tiderna

2014 tilldelades Gunilla Elber, universitetsadjunkt i svenska för blivande grundskollärare, högskolans pedagogiska pris.

Nedan kan du ta del av alla pristagare genom åren.

Nya regler införs inför utlysning 2004 (516-04-10)

2014              Gunilla Elber
2013              Lennart Boman
2012              Johan Eklund
2011              Jan Nolin
2010              Eli Bytoft Nyaas, Fernando Seoane Martinez
2009              Clemens Thornquist
2008              Dag Henriksson, Richard Baldwin
2007              Linda Östlundh
2006              Rolf Appelkvist
2005              Kurslaget för ”Design för det goda livet” (Johan Huldt, Larsh Eriksson, Lars G Strömberg, Agneta Nordlund Andersson, Marcus Bergman, Torsten Hildt, Magnus Larsson)
2004              Roy Andersson

Inrättande av pris för flexibelt lärande och handledning av doktorander, tre pris utlyses 2001

2003              Annette Eliasson, Peter Kammensjö, Dennis Beach
2002              Lennart Boman, Anita Eklöf, Göran Goldkuhl
2001              Mimmi Kylemark, Martin Voss

Inrättande av pedagogiskt pris 1992

2000              Bernt Evertsson
1999              Maria Ferlin
1998              Bo Westerlund
1997              Christina Rinaldo
1996              saknas
1995              Göran Berntsson
1994              Rolf Gustafsson
1993              saknas
1992              Brita-Lena Json Öman

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson