Nya löner klara

Löneförhandlingarna har nyligen avslutats tätt inpå det datum då lönekörningen för december infaller. Det innebär att cheferna inte kommer att kunna erbjuda medarbetarna samtal om ny lön innan lönerna är synliga i Primula. Detta är inte optimalt men något som arbetsgivaren och de fackliga parterna ändå är överens om.

Alla medarbetare kommer att ges möjlighet till samtal om ny lön, vilket ska ske skyndsamt även om samtalet eventuellt inte kan genomföras förrän efter jul- och nyårshelgerna. Senast vecka 3 ska samtalen vara klara. Du som medarbetare kan givetvis själv också kontakta din chef och initiera ett sådant samtal.

Vid anmälan om ny lön till Försäkringskassan anges avtalsdatum som är 2015-12-11.