Information gällande nya löner 2014

Under januari har vi haft samtliga förhandlingar som skett i god anda och med väl förberedda chefer och fackliga parter.

Vi har fortfarande några yrkanden kvar att diskutera. Därför har vi partsgemensamt kommit fram till att vi inte hinner sluta avtal så att nya löner kan utbetalas i februari. Vår bedömning är att nya löner betalas ut med mars-lönen retroaktivt från 1 oktober 2014.

Du ska av närmaste chef erbjudas ett lönesamtal där du ska få information om din nya lön. Sannolikt kommer detta kunna erbjudas under veckorna 9-11.

Har ni några frågor eller funderingar kontakta antingen HR-chef Birgitta Alfraeus eller någon av era fackliga företrädare.

Text: Birgitta Alfraeus