Ny masterutbildning i högteknologisk och prehospital miljö

Att vara först på en plats där någon är svårt sjuk eller flera är allvarligt skadade – då är det viktigt att vara trygg i att göra rätt bedömning av vilken vård patienten behöver. Det gäller både vård på plats och den vård patienten behöver längre fram, om patienten är i behov av vård på en operations- eller intensivvårdsavdelning.

Detta ingår i Akuta bedömningar som är en av kurserna i det nya masterprogrammet vid Högskolan i Borås. Utbildningen ”Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö” är unik i sitt slag. Det är det enda masterprogrammet i landet som vänder sig till specialistsjuksköterskor med de olika inriktningarna anestesi-, ambulans-, akut-, operations-, intensiv- och distriktssjukvård. Det är också den enda utbildningen som fördjupar sig i området högteknologisk och prehospital miljö.

– Vi öppnar upp för att även distriktssjuksköterskor får möjlighet att fördjupa sig, det är nytt.  Allt mer vårdande sker i hemmet och där ansvarar distriktssköterskan för vård och behandling som blir mer och mer högteknologisk. Forskning har visat att det finns behov av mer kompetens som rör den tekniska apparaturen, säger Berit Lindahl, docent med inriktning intensivvård i hemmet.

Stark forskningsanknytning

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö
Programmet är en ettårig påbyggnadsutbildning på specialistsjuksköterskeutbildningen. Den genomförs på halvfart så det går att arbeta samtidigt. Programmet består av både obligatoriska och valbara kurser, det innebär att det går att välja vilket område där ytterligare fördjupning önskas.

– Mycket av innehållet bygger på vår egen forskning vid högskolan. En stor del av denna forskning har fokus på prehospital bedömning och vård av akut sjuka eller skadade patienter. Det är viktigt med en stark forskningsbas i utbildningen, säger Björn-Ove Suserud, professor med inriktning akutsjukvård och programansvarig.

Han och kollegan Berit Lindahl förklarar att trots att studenterna har olika bakgrund i och med de olika specialiseringarna, har de även behov av fördjupad kunskap inom gemensamma områden. Det som skiljer de olika inriktningarna åt är exempelvis plats och arbetsutrustning där vårdandet sker.

Andra inslag i utbildningen är ökade kunskaper inom området patientsäkerhet och vårdande. En kurs fördjupar sig i etiska förhållningssätt när sjuksköterskan ska hantera vissa komplexa situationer.

– De studenter som i dag har gått en specialistutbildning kommer ofta tillbaka och går en eller två utbildningar till då de känner att de behöver bredare kunskap. Men med masterprogrammet får de inte bara en större bredd utan också mer fördjupad kunskap. Dessutom blir de attraktiva inom olika verksamheter internationellt sett, säger Björn-Ove Suserud.

Studenter nöjda med kurs

Under hösten har några av kurserna, som ingår i programmet, genomförts som enskilda kurser vid Högskolan i Borås. Peter Larsson, ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus och Christina Engvall, anestesisjuksköterska i Växjö är nöjda med kursen Akuta bedömningar.

– Det har varit väldigt bra och lärorikt! Simuleringsövningarna var lite jobbiga i början. Man är ovan att bli bedömd på det sättet och ovan vid att reflektera över sina beslut. Men det är just de momenten som jag tror är så nyttiga. Det blir en form av personlig utveckling och man lär sig med hjälp av varandra, säger Peter Larsson.

– Det är väldigt nyttigt att jobba på det här sättet och vi har ett bra diskussionsklimat i gruppen. Det är nog det man lär sig mest på, i diskussionerna över de situationer som kan uppstå, säger Christina Engvall.

Läs mer om utbildningen.

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Anna Kjellsson
Bild studenter: Erik Holmlund
Bild porträtt: Suss Wilén