Vill se en kreativ arbetsmiljö

Innan Ingela Rydström blev sjuksköterska arbetade hon som fotoassistent åt en reklamfotograf. Hon drömde om att teckna och måla. Men när möjligheten att gå på konstskola kom, blev hon kär och ville stanna kvar i Borås. Då valde hon mellan att utbilda sig till sjuksköterska, förskollärare eller inom textil.

– Jag intalade mig att det var bra att ha en grundutbildning och ägna mig åt konsten på fritiden. Så jag valde att bli sjuksköterska. Men jag tecknar fortfarande, just nu kroki, säger hon.

På den vägen är det. Ingela Rydström blev sedan vårdlärare och forskare. 2005 disputerade hon med en avhandling om barn med astma och för närvarande studerar hon långtidssjukskrivna kvinnors återgång i arbete. Närmast innan hon tog sig an uppdraget som sektionschef arbetade hon som studierektor på grundnivå.

– Jag känner mig stolt över att vara sektionschef, det ska bli en utmaning och roligt att komma in i en ny roll.

Som sektionschef har hon ansvar för verksamheten, ekonomin och personalen inom Sektionen för vårdutbildning 2. Namnet är tillfälligt, men ännu har det inte kommit något förslag i den namntävling som pågår på akademin.

KTC för hela akademin

Fakta Ingela Rydström
Chef för Sektionen för vårdutbildning 2
Ålder: 64
Bor: Borås
Familj: Make, tre barn, fem barnbarn
Fritid: Teckna kroki, umgås, djur och natur
Gillar: Att skapa med mina händer och mitt arbete
Har: Villa, Volvo men ingen vovve
Läser: Skönlitteratur
Är bra på: Att samarbeta
Vill inte: Äta fiskbullar eller ta mig vatten över huvudet
Vågar: Dyka med huvudet före från bryggan, en gång per år
Drömmer om: Smått och stort, just nu en ny hund
Stolt över: Min familj, mina arbetskamrater och mina vänner

Sektionen innehåller barnmorskeutbildning och delar av sjuksköterskeutbildningen. Det är främst de professionsinriktade och medicinska kurserna. Det innebär bland annat VFU-kurser och kurser där studenter tränar kliniska färdigheter – ”hur man gör” som sjuksköterska och barnmorska i det patientnära arbetet. Här integreras också aktuella forskningsresultat.

– Som vårdare är det jätteviktigt att man använder hjärna, hjärta och hand. Som patient vill man bli sedd och ha ett bra möte men också kunna lita på att den man möter känner till den senaste forskningen, samt har ett vårdande handlag.

Inom Sektionen för vårdutbildning 2 pågår arbetet för fullt. Bland annat i ett didaktiskt projekt samt det ständigt pågående arbetet med att förbättra kvaliteten på VFU:n. Dessutom är arbetet just nu inriktat på att utveckla ett Kliniskt Tränings Center (KTC).

– När vi på A2 har utvecklat ett bra KTC kommer studenterna få ännu bättre förutsättningar att träna på att möta människor och utföra praktiska moment. Det är viktigt att få träna, bli bedömd och få reflektera över sitt handlande för att utvecklas, säger Ingela Rydström.

Träningscentret är inte bara till för vårdområdet. Tanken är att studenter inom Sektionen för arbetsliv och välfärd också kommer att kunna träna, med hjälp av den projiceringsutrustning som man vill installera.

Samarbete över sektionsgränserna viktig

Det är ett exempel på flera sätt sektionerna samarbetar med varandra. Ingela Rydström tror och hoppas att medarbetare och studenter kommer att röra sig mellan sektionerna och ha ett bra utbyte av varandra. Sådana samarbeten bidrar till att höja kvaliteten på akademins utbildningar.

– Jag hoppas att vi kan få till en kreativ arbetsmiljö så att vi kan komma framåt i vår utbildning och forskning. Och det är viktigt att vi också lyckas engagera våra studenter eftersom det är de som i slutändan visar kvaliteten på våra utbildningar, säger Ingela Rydström.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Turid Oom