Hallå där Minna Dahlberg och Lina Granberg...

…studenter på Språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet. Vad gör ni på Högskolan i Borås?

– Vi har vår praktik här under åtta veckor. Just nu gör vi vår sista termin och tar kandidatexamen till våren. Det är vår andra praktikvecka. Vi sitter på avdelningen Kommunikation och analyserar texter på högskolans webbplats.

Vad spännande! Vad ska ni göra med resultatet av analysen?

– Analysen är tänkt att mynna ut i nya riktlinjer för skrivandet på högskolan. Det är vårt huvudprojekt här under praktiken. Efter att det är klart kommer vi att se över språket i bland annat nyhetsbrev och tidskriften 1866.

Vad gör en språkkonsult?

– Språkkonsulter är specialister i svenska! Många texter som skrivs idag är onödigt krångliga och svåra för läsaren att förstå. Det är där vi språkkonsulter kommer in. Under utbildningen har vi dels lärt oss vad som gör en text svår att läsa och förstå, dels hur vi gör den enklare och mer begriplig.

– Vi är utbildade i att hjälpa arbetsplatser att skriva bättre texter, till exempel genom att hålla skrivkurser eller granska befintliga texter. Vi kan sedan ge arbetsplatsen förslag på hur texterna kan skrivas bättre eller ta fram mallar och riktlinjer för skrivande.

Har ni några språktips?

– Tre korta och enkla råd är: planera din text, bolla texten med andra och korrekturläs! När du planerar din text, fråga dig vem du skriver för och varför. Att du har syftet och mottagaren klart för dig är jätteviktigt för att skriva en bra text. Våga fråga andra om hjälp när du fastnar i ditt skrivande. Har du ingen kollega i närheten? I Språkrådets frågelåda hittar du svaret på många vanliga språkfrågor. Och kom ihåg att läsa igenom texten noggrant innan du skickar iväg den!  

Om du har några språkfrågor kan du passa på att ställa dem till oss nu! Du kan nå oss på:

minna.dahlberg@hb.se

lina.granberg@hb.se