Nyttan allt mer i fokus vid forskningsprojekt

Människor i samtal runt ett bord

– Vi måste hela tiden ställa oss frågan, vilken roll spelar min forskning i samhället och vilka delar i processen kan nyttiggöras? Det blir allt viktigare att kunna se olika delar som tillgångar i sin forskning, säger Lena Holmberg, innovationsrådgivare på IKV.

Det är framför allt i ansökningar till Horizon 2020 som förändringen blivit som tydligast. Där utgör två tredjedelar av ansökningsförfarandet fokus på just forskningens nyttiggörande. Har man inte tänkt igenom det ordentligt, blir det därmed svårt att få några medel från EU:s ramprogram.

– Man kan nästan tala om ett paradigmskifte i synen på forskning. I det rådande, som vi är på väg att lämna, handlar forskarens roll snarast om att ”förpacka och lämna över”, och det är forskningsidén man fokuserat på i ansökningen.  Nu gäller det att tidigt identifiera och plocka fram godbitarna, och det kan handla om väldigt många olika saker.

Lena Holmberg, berättade också om att IKV låtit sig inspireras av ideella organisationer i sitt sätt att se på nyttiggörande.

– Vi har använt oss av tankegångar från en del hjälporganisationer. För dem är ju nyttiggörandet huvudfokus, något som forskarvärlden borde kunna dra lärdom av.

Öva på att se tillgångar
Grants and Innovation Office och NyForsk erbjuder en serie workshops för forskare på högskolan. Syftet med dem är att påvisa nyttan och hitta intellektuella tillgångar i forskarens projekt.

NyForsk står för Nyttiggörande av forskningsresultat och är Högskolan i Borås del i ett större projekt som pågår vid flera västsvenska lärosäten som alla ingår i Innovationskontor Väst. NyForsk kan bidra med idéer, utbildningar och verktyg för att underlätta för forskarna att ta initiativ till innovation och entreprenörskap.

Under workshopen den 21 januari, fick nio forskare öva på att inventera sina intellektuella tillgångar, med stöd och råd av Stefan Dahlin, innovationsrådgivare och Lars Sandman, professor på högskolan.

En av deltagarna, Sepideh Olausson, som är filosofie doktor och nybliven lektor på Högskolan i Borås, tycker att förmiddagen var mycket givande.

– Jag tycker det är otroligt viktigt att man övar på detta, att se till sina tillgångar. Dels för att kunna söka forskningspengar, men det är också viktigt för mig att se att min forskning faktiskt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Det har varit en förmiddag där jag fått tänka nytt och se på min forskning med nya ögon.

Är du forskare och vill ha råd om hur du söker forskningspengar eller hur du kan skydda ditt forskningsprojekt? Kontakta Stefan Dahlin, innovationsrådgivare på Högskolan i Borås.

Text: Annie Klasén och Erik Holmlund
Foto: Annie Klasén