Sektionschefer beslutade

Sektionscheferna har det dagliga ansvaret på sektionsnivå och ansvarar för sektionens övergripande verksamhetsplanering.

Akademin för textil, teknik och ekonomi

Olof Harbecke – Sektionen för design
Tina Carlson Ingdahl – Sektionen för företagsekonomi och textilt management
Michael Tittus – Sektionen för industriell ekonomi, maskin, el, matematik och fysik
Peter Therning – Sektionen för resursåtervinning och bygg
Mikael Skrifvars – Sektionen för textil materialteknik

Utöver de fem sektionerna finns en avdelning för verkstädernas personal som Olof Harbecke är chef för.

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Päivi Riestola – Sektionen för arbetsliv och välfärd
Gunilla Carlsson – Sektionen för vårdutbildning 1
Ingela Rydström – Sektionen för vårdutbildning 2
Angela Bång – Sektionen för vårdutbildning 3

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Claes Lennartsson – Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Lena Tyrén – Sektionen för förskollärarutbildning
Margareta Ljungqvist – Sektionen för grund- och ämneslärarutbildning
Håkan Sundell – Sektionen för informatik
Lill Langelotz – Sektionen för pedagogiskt arbete

Text: Johanna Avadahl