Carina Hallqvist om dataspelsteknik

 

Virtual reality (VR):

– Är en slags datorsimulerad verklighet som strävar efter att uppnå en fysisk närvaroupplevelse i en verklig eller påhittad värld (omslutande verklighet). Med olika sensorer kan man även tillföra en förnimmelse av lukt, smak eller ljud. För att uppleva VR krävs det vanligtvis någon form av uppspelningsteknik (t.ex. VR-hjälm, glasögon, projektorer och bildskärmar) och/eller någonting att känna med, dvs. någon form av input-output teknik för data.

Augmented Reality:

– En förstärkt verklighet som i realtid kombinerar våra sinnesintryck med ett datorgenererade intryck. Vi kan exempelvis med hjälp av en mobiltelefon titta på skärmen och se ett datorgenererat tillägg. Ett exempel är spelet Ingress, ett augmented reality MMOG, som utvecklats av Google. Man använder sig av Google Maps databas vilket låter spelarna röra sig, navigera och interagera med spelobjekt och andra spelare på plats över hela jorden.

Visuella användargränssnitt:

– Är vad som behövs för att kunna se och på så sätt uppleva objekten. Vanliga lösningar idag är via en stereoskopisk skärm, VR-hjälmar eller med hjälp av enklare 3D-glasögon.

Haptiska användargränssnitt:

– Teknik för kraftåterkoppling som möjliggör en taktil känselbaserad upplevelse av objekt genom att tillföra kraft, vibrationer och rörelser. Detta kan ges med hjälp av exempelvis handskar, penna eller liknande vilka kan återge en känsla av objektet. Ett vanligt användningsområde är inom medicinsk forskning och utbildning där man kan träna upp sina kirurgiska färdigheter i simulatorer.

Simulering:

– Innebär att skapa och testa virtuella modeller i en dator i syfte att få fram efterfrågade svar om det verkliga konceptet.

Utvecklingsmöjligheter:

– Både de tekniska möjligheterna att uppleva en utökad och blandad verklighet har bara de i sig stor potential. Svårigheterna ligger snarare i att finna vettiga användningsområden. Viktigt är dock, anser jag, att det handlar om någon form av interaktion. 

Tillbaka till reportaget