Brit Stakston – vinnare av Sociala medier-priset 2015

– Otroligt hedrande! Det betyder att någon eller några värderat de perspektiv och tankar jag förmedlat såpass att de tagit sig tid att nominera mig och en jury som delar deras uppfattning, säger Brit Stakston.

Sociala medier-priset är ett stipendium på 100 000 kronor som finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, och delas ut av Borås Stad och Högskolan i Borås. Priset ges till personer eller grupper som gjort ”väsentliga insatser inom sociala medier sett ur ett samhällsutvecklingsperspektiv”.

– Förhoppningsvis har mitt arbete lett till att både människor, företag och organisationer fått verktyg att hantera sin digitala samtid, säger Brit Stakston.

Juryns motivering till att Brit Stakston tilldelas Sociala medier-priset 2015:

- för hennes förmåga att beskriva, analysera och tydligt visa hur sociala medier kan användas i aktuella och angelägna samhällsfrågor

- för att hon som engagerad folkbildare, författare och debattör varit pådrivande i utvecklingen av en medveten samhällsorienterad användning av sociala medier

För många är Brit Stakston känd som den digitala experten som kallas in för att kommentera och analysera både händelser och utveckling inom sociala medier och digitalisering. Stora delar av hennes författarskap berör demokratifrågor och digitaliseringens roll i samhällsutvecklingen. Hennes ambition är att använda en tredjedel av sin tid till att bidra till samhällsförändringar som möjliggörs just genom digitaliseringen.

Tillsammans med bland andra journalisten Martin Schibbye grundade Brit Stakston i februari 2015 reportagesajten Blank Spot Project, en gräsrotsfinansierad digital plattform för kvalificerad utrikesjournalistik.

Brit Stakston ingick tidigare också i arbetet för regeringens Digitaliseringsråd.

– Jag är extra glad att se Brit Stakston som pristagare eftersom hon sedan mina första stapplande steg i digitala media varit en förebild. Hon använder det utrymme hon har på ett smart sätt och lyfter fram andra och får dem att växa. Hon ger legitimitet genom att säga: det här är på riktigt och det är viktigt, säger Lina Thomsgård, mottagare av Sociala medier-priset 2014. 

Om priset

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer, bland annat genom att arrangera konferensen Mötesplats Sociala medier. Med Sociala medier-priset, det enda i sitt slag, vill Högskolan i Borås och Borås Stad premiera den person eller organisation som bidrar på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen genom sitt användande av sociala medier.  

Stipendiet på 100 000 kronor finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. De tidigare pristagarna är Lina Thomsgård (2014) och Joakim Jardenberg (2013). En jury utser prismottagare där förutom Borås Stad och Högskolan i Borås ingår representanter från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Tidning.

Brit Stakston mottar Sociala medier-priset tisdagen den 15 september i samband med konferensen Mötesplats Sociala medier, som arrangeras av Borås Stad, Högskolan i Borås och Göteborgsregionens Kommunalförbund.

Kontaktpersoner:

Brit Stakston
brit@stakston.se

tfn 0733-83 33 66

Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt Högskolan i Borås,
margareta.lundberg_rodin@hb.se
tfn 033-435 44 13

Marie Ingvarsson, t f kommunikationschef Borås Stad,
marie.ingvarsson@boras.se
tfn 0768-88 71 18

Läs mer

Läs om förra årets vinnare av Sociala medier-priset Lina Thomsgård

Läs mer om konferensen Mötesplats sociala medier

Text och film: Borås Stad
Porträtt: Linda Dahlström