Hans uppfinning ger friskare barn

Professor Karl Gustaf Rosén, forskare inom medicinsk teknik vid Högskolan i Borås, har nyligen avslutat en ettårig datainsamling vid en förskola i Kode. Där har han undersökt vad som händer om man renar inomhusluften från partiklar.

Grunden till forskningen lades för 20 år sedan. Han arbetade då som barnläkare och funderade över varför så många barn blev allergiska.

– I den vevan blev det vanligare att barn började gå i förskola från tidig ålder. Eftersom immunförsvaret tränas under de tre första åren väcktes tanken att det kanske är inomhusmiljön på förskolan som påverkar.

Han studerade luften i förskolan och upptäckte att det inte är koldioxiden i luften utan främst partiklar som har en negativ påverkan. Det är allt från kattallergener till viruspartiklar, vissa är mindre än en tusendels millimeter stora. I luften finns även skadliga nano-partiklar som bildas i förbränningsmotorer.

– Partiklarna beter sig annorlunda än gaser. Och vanliga ventilationssystem gör inte att partiklarna försvinner, inte ens med den modernaste tekniken, säger KG Rosén.

Minskar sjuk- och VAB-dagar

Det är inte första gången som KG Roséns forskning kräver att han själv leder arbetet med att ta fram en maskin. Han gjorde det när det gällde fosterövervakning vid förlossning och har nu gjort det för att rena luften från partiklar – AirRevival.

Studien i Kode har visat att barnens sjukdagar har minskat med 62 procent. Det innebär att varje barn, innan de satte in maskinen, i snitt hade 12 sjukdagar om året. Nu är de nere på 5 dagar om året.

– Det är bra om man kan undvika infektioner när barnen är små. Det gör att vi kanske kan undvika problem när de kommer upp i åldrarna som exempelvis astma.

Han understryker att förebyggande vård är billigare. Dessutom minskar också antalet VAB-dagar vilket idag är en stor kostnad för samhället.

Den nya studien bekräftar resultat från en tidigare undersökning där närvaron bland barnen ökade med 55 procent då luften renades med elektrostatisk metodik.

Har byggt en maskin

AirRevival är en dosa med en båge som bildar ett negativt laddat elektrostatiskt fält. Det drar till sig de positivt laddade partiklarna som en elektronisk dammsugare. Man fäster dosan på ett fönster som fungerar som uppsamlare för partiklarna. Det enda som krävs är att man tvättar fönstret på insidan.

– När man släpper ut elektroner på det här viset bildas väteperoxid. Det har vi märkt påverkar mikroorganismer som mögel. Så vi renar inte bara luften från partiklar utan minskar även förekomsten av mögel i luften.

Det finns andra tekniker med samma syfte men de är ofta dyrare och saknar den dokumentation som finns i samband med AirRevival.

Vill utvidga studien

Han har även testat elektrostatisk luftrening i stall där hästar blivit mögelallergiska. Efteråt har hästarna mått bättre och bland annat kunnat börja i hopplandslaget igen. Även bland frigående värphönor gör renare luft att produktiviteten ökar eftersom deras immunsystem inte behöver jobba lika hårt.

KG Rosén har installerat AirRevival i sitt barnbarns förskola i Hongkong där luften är kraftigt förorenad av partiklar både från trafiken och av barnens aktivitet.

Nästa steg är att utvidga studien.

– Min förhoppning är att vi skall utveckla en ny standard för inomhusmiljö i skolor som är inriktad på att minska luftens biolast i form av små partiklar, säger KG Rosén.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén