Marianne Strömberg om sitt nya uppdrag

Vad innebär det att vara biträdande sektionschef?

– Att vara biträdande sektionschef på Sektionen för pedagogiskt arbete innebär förstås ett nära samarbete med sektionschefen där fokus är verksamhetens utveckling och uppdrag.Marianne Strömberg

Lill Langelotz är sektionschef och du biträdande, hur skiljer sig era roller åt?
– Min roll handlar i hög grad om att vara en bra samarbetspartner i det ledningsarbete som ska utföras och stödja sektionschefen i strategiska frågor såväl som i det dagliga arbetet. Till skillnad från sektionschefen är min roll mer "backstage" och jag har till exempel inte personalansvar.

Vad har du för utmaningar framför dig i din nya roll?

– Sektionen är en helt ny konstruktion som innebär en sammanslagning av utbildnings- och forskningsverksamheter som i vissa avseenden påminner om varandra men som också är olika i sin karaktär. Utmaningen ligger i att, som biträdande sektionschef, tillsammans med sektionschefen och våra medarbetare på bästa sätt ta tillvara den utvecklingspotential som finns. Att utveckla en verksamhet som fokuserar på pedagogiskt arbete inom skola, samhälle och högre utbildning är en utmaning som jag gärna tar mig an.

Marianne Strömberg
Ålder: 51 år
Bor: Brämhult (i Borås)
Familj: Min man Ulrik och våra fantastiska ungdomar, Saga 16 och Carl 20, och sist men inte minst vår pigga ponny Domique
Fritid: Seglar i Bohuslän med båten som ligger på Öckerö
Gillar: Att förkovra mig om allt som rör skogsbruk
Har: Ingen skog men skulle gärna vilja ha en blandskog på ca 100 ha
Läser: Mest forskningslitteratur
Är bra på: Att lyssna
Vill göra: Exkursioner med en moss- och lavexpert
Vill inte: Jobba på helger
Vågar: Ge mig in i sånt jag inte kan. "Det här har jag aldrig gjort så det kan jag säkert" som Pippi sa
Stolt över: Att vårt relativt nya viktiga forskningsprogram RCIW har haft en så fantastisk utveckling 

Finns det något du brinner extra för?

– Inom sektionen ryms vårt masterprogram i pedagogiskt arbete där studenterna i huvudsak är verksamma lärare. Här sker ett viktigt och utvecklande utbyte med lärarprofessionen. Vi fick bedömningen "Mycket hög kvalité" i Universitetskanslersämbetets betygsättning och jag ser att det finns flera vägar att gå, både för att fortsätta att utveckla programmet och för att ta vara på våra goda erfarenheter. Pedagogiskt arbete inom högre utbildning är ett exempel på ett ämnesområde som kan utvecklas inom programmet och som jag gärna skulle vilja jobba vidare med. 

Hur stor del av din tjänst består uppdraget av?
– Jag går in på 20 procent.

Vad gör du övrig tid?

– Jag arbetar största delen av min tid med uppdragsforskning och driver tillsammans med kollegor inom Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) flera olika projekt. Undervisar gör jag främst inom masterprogrammet i pedagogiskt arbete och jag har till exempel kursansvar för magisterkursen.

Text: Rebecca Lindholm 
Foto: Erik Wasselius