Ny medlem i SIIRs strategigrupp

På Consumer Lab driver hon området ”Position for business development”. Hennes roll är att på en global nivå stödja Ericsson, företagets kunder samt Ericssons strategiska samarbetspartners i att finna affärsnytta ur omställningen mot the networked society. Pernilla kommer att arbeta gentemot en mängd olika industrier, varav retail är ett av de områden som prioriteras.

Pernilla har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med konsumentinsikt och retail. Under sin doktorsavhandling arbetade hon tillsammans med ledande internationella forskare såsom Russel Belk, Douglas Holt med flera. Pernilla har varit partner, styrelseledamot och ansvarig för Advisory board på Kairos Future och arbetat internationellt med kunder såsom Unilever, Husqvarna och IKEA. Pernilla är ofta med som expert i både tidningar, radio och tv.

Läs om vilka fler som sitter i SIIRs strategigrupp.

Text: Camilla Carlsson
Bild: Privat