Studentuppsatser ska enbart arkiveras elektroniskt

Åsa Enmyren är arkivarie och den som har samordnat arbetet inför beslutet. 

– Studentuppsatserna kommer fortsättningsvis att arkiveras genom att först förvaras i DiVA och sedan föras över till ett särskilt e-arkiv. Detta kommer att innebära förändringar i hur utbildningsadministratörer och utbildningshandläggare arbetar med arkivering av uppsatser. De kommer inte behöva skriva ut och arkivera allt i pappersform utan det kommer att räcka med att alla uppsatser registreras i DiVA.

Beslutet har tagits av Karin Cardell, chef för Verksamhetsstöd. Förslaget till beslut togs fram tillsammans med chef för akademistöd och bibliotekschef (systemansvaret för DiVA ligger på biblioteket).

– Det nya arkiveringssättet kommer att tas i bruk så snart vi är klara med implementeringsarbetet med DiVA, troligen i mitten på mars, säger bibliotekschef Svante Kristensson.

Beslutet är ett av de första stegen mot en utökad elektroniskt arkivering på HB.

Precis som i dag kommer det även fortsättningsvis vara studenten själv som bestämmer om hens uppsats ska publiceras eller inte.

Vid frågot kontakta Åsa Enmyren.

Text: Ida Borenstein