Visit från Utbildningsutskottet om lärarutbildningen

Riksdagsmännen och tillika ledamöter i Utbildningsskottet Thomas Strand (s) från Jönköpings län, och Håkan Bergman (s) från Örebro län hade bjudits in för att diskutera utvecklingen av skola och lärarutbildningen och för att se hur man här i Borås jobbar med lärarutbildningen. Thomas Strand har ett särskilt ansvar för lärarutbildningen på Högskolan i Borås.

Vad har ni avhandlat?

– Vi har informerat oss om Högskolan i Borås med fokus på lärarutbildningen och diskuterat hur vi kan få en bättre lärarutbildning med högre kvalitet. Högskolan i Borås är en bra högskola med bra ambitioner. Man för här ett intressant resonemang om inkludering och här finns en intressant forskningsmiljö, berättade Thomas Strand.

– Vi har fått ett inspel till diskussionerna om lärarutbildningen om hur lärarutbildningen skulle kunna ingå i utvecklingen av skolan vilket vi tar med oss till utbildningsutskottet, sa Håkan Bergman.

Den stora flyktingströmmen till Sverige diskuterades också. Här har Högskolan i Borås ett intressant sätt att tänka kring validering av högre utbildning menade gästerna.

Ytterligare punkter som diskuterades var hur man kan stärka forskningsanknytningen. Och hur man kan stärka förutsättningarna för lärare och förändra bilden av skolan och läraryrket, inte minst lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Visiten var ett returbesök efter att Lars-Erik Olsson, tidigare prefekt vid PED, och Gunilla E Magnusson, ansvarig för funktionen Samverkan, innovation och nyttiggörande, förra året besökte Utbildningsutskottet.

– Det är bra träffas och få en dialog om vad som pågår i utbildningsutskottet och få möjlighet att ge input om hur verkligheten ser ut hos oss, sa Gunilla E Magnusson.

Samtliga punkter som diskuterades:

Säkring av behörig lärarkompetens, behörighetsgivande utbildningar för redan yrkesverksamma, utländska akademiker i allmänhet och lärare som önskar svensk behörighet som lärare i synnerhet, kunskapsresultat och åtgärder för att höja nivån, rekrytering till läraryrket/lärarutbildningen, klasstorlekar, betygsfrågan, utveckling av skola och utbildning i Sverige, hur man kan använda forskningsresultat, långsiktighet för att minska ryckigheten och hamna i temporär och växlande ideologisering av centrala frågor i styrningen, breddad rekrytering, breddat deltagande och validering i högre utbildning.

Text och foto: Solveig Klug

Bildtext: Gunilla E Magnusson, ansvarig för funktionen Samverkan, innovation och nyttiggörande på A3, Ann-Sofie Axelsson, akademichef för A3, Thomas Strand, Håkan Bergman, Irene Arvidsson, biträdande prefekt, rektor Björn Brorström, Margareta Ljungqvist, sektionschef för grund- och ämneslärarutbildningen.