Många från A1 belönades under Days of Knowledge

Av totalt sju kurser som diplomerades under Days of Knowledge var fyra av dessa kurser som ges på A1:

  • Hållbart samhällsbyggande – miljö, ekonomi och sociala aspekter, 7,5 hp
  • Resursåtervinning, 5 hp
  • Organisationsdesign och managementrecept, 7,5 hp
  • Externredovisning i kommunsektorn, 7,5 hp

Dessutom delades stipendier ut till tre examensarbeten/uppsatser som har ett integrerat perspektiv om hållbar utveckling, där samtliga är från utbildningar som ges på A1.

1:a pris (40 000 kr)
Titel: Att konstruera hållbarhet – kommunikation inom fast fashion (Civilekonomutbildning)
Författare: Arbenita Dautaj och Cecilia Malmberg
Handledare: Eva Gustafsson

2:a pris (20 000 kr)
Titel: Ska företagens ansvar bli vårt? – en studie om CSR-kommunikation på hemsidor (Civilekonomutbildning)
Författare: Anton Larsson och Helen Olsson
Handledare: Eva Gustafsson

3:e pris (10 000 kr)
Titel: Kommunal markanvisning – förhållande till ny lagstiftning och hållbart samhällsbyggande (Magisterutbildning i byggteknik)
Författare: Daniel Dalviken och Linus Johansson
Handledare: Agnes Nagy, Pia Aspegren och Jessica Ekberg

Forskning belönas

Dagen avslutades med en middag då Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delade ut pengar till olika forskningsprojekt. Följande projekt inom A1 fick medel:

Experimentell utrustning till bygglaboratorium, 700 000 kronor
Se filmen som visades under Days of Knowledge.

To Identify Hot-spots in Urban Material Waste, 353 000 kronor
Se filmen som visades under Days of Knowledge.

Ramanspektroskopisk mätutrustning, 395 000 kronor
Se filmen som visades under Days of Knowledge

Fotnot: Mattias Klum, fotograf, föreläste och var prisutdelare. 

Text: Therese Rosenblad
Foto: Suss Wilén