Att skapa läsintresse med Läslyftet

Gunilla E Magnusson

Skolverket efterfrågade hösten 2014 handledarutbildningar i hur man ska jobba med kollegialt lärande för att främja elevers läsförmåga. Av 50 bidrag, så kallade moduler, valdes Högskolan i Borås ut som ett av de åtta bästa.

Modulen från Borås heter ”Stimulera läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier. 

– Nu finns modulerna på Skolverkets webbsida för att Sveriges skolor ska kunna tillämpa den läsfrämjande pedagogiken i den egna verksamheten, säger Gunilla E Magnusson.

Bokmässan 2015  Bibliotekshögskolan arrangerar i år fyra större seminarier under Bokmässan 24-27 september. Här på webben släpper vi en artikelserie där vi berättar mer om varje seminarium och om forskningen bakom – det här är del 4. Läs mer om Bibliotekshögskolans medverkan här.

På bokmässan håller hon i ett miniseminarium tillsammans med Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskultur vid Statens Kulturråd.  Då berättar de mer om hur man har arbetat med modulen samt hur man kan stimulera läsintresse och skapa goda läsmiljöer.

Erfarenhetsutbyte centralt
– Med stöd av forskningen har lektorer och universitetsadjunkter tagit fram underlag för hur man kan jobba med detta. Exempelvis handlar det om hur man kan vara en läsande förebild, hur man kan skapa läsargemenskap genom estetiska uttrycksformer och hur digitala verktyg kan leda till läsintresse. Arbetssättet grundar sig i att kollegor tillsammans utbyter erfarenheter och utvecklas genom samtal med varandra, säger Gunilla E Magnusson.

Syftet med seminariet är väcka nyfikenhet hos besökare på mässan som är yrkesverksamma inom skola och skolbibliotek.

– Jag hoppas att de ska tänka: Oj vad spännande – det här vill jag testa på min skola!  Vi vill att modulen ska användas av så många som möjligt och på sikt förbättra läsförståelsen hos barn och unga.

Efter seminariet bjuds det in till diskussion i Bibliotekshögskolans monter – ett tillfälle att ställa frågor och vidareutveckla resonemangen.

De medarbetare vid Högskolan i Borås som bidragit till att ta fram modulen är Frances Hultgren, Monika Johansson, Gunilla Elber och Anita Varga.

 

Att skapa läsintresse med Läslyftet
Seminariet äger rum fredag 25/9, kl. 10:30–10:50 på bokmässan.

Medverkande

Gunilla E Magnusson, ansvarig för samverkan, innovation och nyttiggörande, Högskolan i Borås
Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn- och ungdomskultur, Statens Kulturrådet

Arrangörer

Statens Kulturråd, Högskolan i Borås

Kontakt

Gunilla E Magnusson

Text och bild: Rebecca Lindholm