Hon vet var kylskåpet ska stå

Bild på kvinna vid kyldörr i livsmedelsbutik. Dörren är öppen och hon tittar lite uppåt.

Ulla Lindberg är expert på att få balans bland temperaturer och kyldiskar med över 17 år på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i ryggen. Nu knyts hon till SIIR och Sustainable Consumption Research Group för att forska om kunders köpbeteende och upplevelser i samband med energieffektiviserande åtgärder. Vi möts i dagligvarubutiken Ica City Knalleland för att prata om vad det innebär.

– I just denna butik har de minskat sin energianvändning ofantligt mycket, cirka 80 procent för kyla som försörjer mejerivarorna, berättar Ulla engagerat.Det är åtgärder som genomförts efter resultat i ett energisparprojekt som pågått i flera år tillsammans med branschen och med stöd av energimyndigheten. Ulla berättar att hon även undersökt termisk komfort och intervjuat kunder om hur inneklimatet i en livsmedelsbutik uppfattades, och sedan jämfördes det med mätinstrument. Man ville ta reda på om resultaten från mätinstrumentet överensstämde med kundernas upplevelse.

– Fryser kunden, är det för varmt, eller för kallt? Vad är ett lämpligt inneklimat? Upplevelsen och köpbeteenden är alltmer i fokus när livsmedelsbutiker ska energieffektivisera. Och för butikerna är såklart även försäljning och tillgänglighet en prioritet.

De bästa kWh är de som inte går åt!

I livsmedelsbutiken genomfördes många förändringar efter energisparprojektet. Dörrar och lock som håller kylan på plats där kylda varor förvaras. Man installerade en värmepump som producerar varmvatten och man kunde minska på andelen köpt energi då uppvärmningskostnaden minskade. Idag är butiken nästan självförsörjande på egen värme. Bättre belysning, både för att spara energi och exponera varorna på ett tilltalande sätt i diskarna.

– Just denna butik, liksom många andra som energieffektiviserar sina kylanläggningar,  stod efter åtgärderna med ett kylöverskott vilket kunde återanvändas genom att anslutas till fler kyldiskar. Maskinparken i butiken, kylanläggningar etcetera skapar i sin tur ett värmeöverskott och det har de dragit nytta av och dragit tillbaka värme och luft in i butiken för uppvärmning – energisparande åtgärder handlar ju även om att resursåtervinna. De bästa kWh är de som inte går åt!Studien som sker framöver är en fördjupad studie av hur kunders upplevelser men även beteendet påverkas vid energieffektiviserande åtgärder i livsmedelsbutiker, och kommer att genomföras ute i butiker och i högskolans handelslabb.

– Alla kan kanske inte få en optimal personlig inne-temperatur. Vi upplever kyla och värme på så olika sätt och faktorer som vilka kläder vi har på oss påverkar, men genom bättre kontroll över inneklimatet och mer kunskap om kundens upplevelser kan fler bli nöjda.

Text och foto: Jennie Olsson