Kompositer av jute kan användas i bilar

Jute

Projektet ”Simulering och utveckling av hållbara kompositmaterial från förnybara resurser för strukturella ändamål” är en fortsättning på Sunil Kumar Ramamoorthys doktorsavhandling. Han disputerade våren 2015. I sin forskning tog Sunil fram starka kompositmaterial av cellulosafiber som bland annat från kasserade sjukhuslakan.

– Genom att använda datormodellering kan man simulera mekaniska, termiska, elektriska, akustiska och många fler egenskaper på ett effektivt sätt. Resultaten kan sedan jämföras med experimentella resultat, för att verifiera simuleringen. Det minskar kostnaderna och ökar noggrannheten när vi tar fram nya kompositmaterial från cellulosafiber, säger Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi och projektledare för båda projekten.

Projektet ska bidra till utvecklingen av nya produktområden för skogsindustrin i Sverige och ge nya möjligheter till kompositindustrin. Forskningen finansieras av ÅForsk, som har gett ett anslag på 470 000 kronor.

Jutekompositer kan bli nytt lättviktsmaterial för bilindustrin

Många biobaserade armeringar för kompositer har utvecklats på senare tid, främst av lin. Armeringen ger kompositen dess mekaniska styrka, och naturfibrer som lin har goda mekaniska egenskaper samt låg vikt och kan därför konkurrera med glasfiber som används bland annat i fordonskomponenter.  Nu börjar projektet ”Jute-Light” för att ta fram jutekompositer för fordonsindustrin.

Jute, kanske den mest hållbara naturfibern i världen, produceras främst i Indien och i Bangladesh och är relativt okänd i väst. Jute har liknande egenskaper som lin men odlas i större mängder, säljs till lägre pris och konkurrerar inte med matproduktion.

Syftet med projektet är att utveckla mera avancerade tekniska användningsområden för jute, som kompositer, för att på så sätt bidra till mer hållbara lösningar för fordonsindustrin.

– Ju större andel lättviktsmaterial som kommer från förnyelsebara råvaror, desto kortare blir vägen till ett klimatneutralt samhälle, förklarar Mikael Skrifvars.

– Flera goda försök att göra kompositer av jute har gjorts tidigare men har inte lett till industriell produktion. Det ska vi försöka nu tillsammans med företagen Juteborg, Swerea SICOMP och Volvo Personvagnar, fortsätter han.

Juteborg AB är initiativtagare och leder förstudieprojektet som beräknas vara avslutat i mars 2016. Vinnova, Formas och Energimyndigheten har genom Lättviktprogrammet Lighter bidragit med ungefär 500 000 kronor, varav högskolan har fått 200 000 kronor.

Fakta: Vad är kompositer
Ett konstgjort sammansatt material med låg vikt, goda mekaniska egenskaper och billig tillverkningsteknik. Vid Högskolan i Borås tar forskarna fram exempelvis miljömässigt hållbara plastkompositer och kompositer av textil och garn. Forskningen bedrivs för att minska användningen av råolja och andra icke nedbrytbara-material.

Läs mer

Läs mer om Sunil Kumar Ramamoorthys forskning

Text: Anna Kjellsson
Bild: Colourbox