Bra bemötande på biblioteket

Enligt det index som används för mätningen, nöjdhetsindex (NSI), hamnar bemötande i biblioteket på 93,6 procent vilket måste anses som en mycket hög siffra. Biblioteket har särskilt arbetat med bemötandefrågor under de senaste åren och det visar sig ha gett goda resultat.

Index för teknik och kurslitteratur ligger på NSI 88,5 procent och för webbaserad teknik ligger det på NSI 84,2 procent. Besöksfrekvensen i bibliotekets lokaler och på webbplatsen ökar liksom användningen av söktjänsten Summon.

Frågor som berör den undervisning i informationssökning som biblioteket bedriver visar också på positiva siffror. 79 procent av de studenter som erbjudits undervisning i informationssökning har deltagit i den. 69 procent av dem anger att utbildningen i informationssökning underlättar i deras studier.

Vill du läsa mer om biblioteket i Studentbarometern 2015, eller ta del av andra intressanta uppgifter från undersökningen?

Alla siffror är hämtade ur Sigrén, P. (2016). Studentbarometern 2015. Högskolan i Borås: Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås.

Text: Klaz Arvidson
Bild: Colourbox samt bokomslag