Flera utbildningar går framåt

Textile Fashion Center och Textilhögskolan.

– Event management och Textildesign är utbildningar som har ökat mest i förhållande till förra året. Andra utbildningar som har gått bra är Masterutbildning i textilteknik och Kandidat- och Masterutbildning i modedesign, säger Mikael Löfström, akademichef för textil, teknik och ekonomi.

Den nationella nedgången i antalet sökande till högskolor och universitet är väntad, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR). Huvudförklaringen är demografiska förändringar – antalet sökande under 25 år har minskat med 6 procent jämfört med i fjol. Högskolan i Borås inte är något undantag och den totala minskningen av anmälningar sedan förra året är 12 procent.

– Inom akademin för textil, teknik och ekonomi har antalet förstahandssökande minskat jämfört med förra året. Förra året hade vi en generell uppgång som var större än hos många andra lärosäten. I år kan vi generellt sett se att nedgången är något större, säger Mikael Löfström.

Är du nöjd med resultatet?

– Vi kan se att vi fortfarande har attraktiva utbildningar och att vi har betydligt fler förstahandssökande än vad vi kan anta till de olika utbildningarna.

Vad tror du det beror på?

– Designutbildningar har vi lagt lite extra marknadsföring och rekryteringsinsatser på. I övrigt måste vi analysera varje utbildning närmare för att kunna svara på frågan.

Text: Martin Högqvist
Foto: Anna Sigge