Ny avhandling om innovativt styrelsearbete

Daniel Yar Hamidis forskning handlar främst om vilken roll ordförandeskapet i styrelsen i små och medelstora företag spelar för att företaget ska utvecklas innovativt.

– Min utgångspunkt är att man vet för lite om ordförandens roll i små och medelstora bolag. Det mesta som har sagts om ordförandeskapet berör de stora bolagen, ofta i ett amerikanskt sammanhang, och handlar mycket om de strukturella faktorerna. Det finns med andra ord ett stort behov av att titta på styrelsearbetet ur ett nytt, vetenskapligt perspektiv, säger Daniel Yar Hamidi.

Avhandlingens resultat visar att ordförandens kunskap, erfarenhet, ledarskap, och beteende spelar en viktig roll för små och medelstora företags utveckling och innovationsgrad. Resultaten ger även praktiska och applicerbara tips och råd för att förbättra och utveckla styrelsearbetet.

Disputation:
Måndagen den 29 augusti 2016 kl 10:00 i sal O125, Högskolan i Halmstad. Medier hälsas välkomna!

Kontakt:
Daniel Yar Hamidi, tfn 073-361 32 53, daniel.yar@hh.se

Läs mer

Läs en längre artikel om Daniel Yar Hamidi i Högskolan i Halmstads forskningsmagasin Samspel.

Text: Högskolan i Halmstad
Foto: Joachim Brink