Bibliotekshögskolan i brett svensk-ugandiskt samarbete

Kartbild med ugandisk flagga

På East African School of Library and Information Science (EASLIS) vid Makerere University i Uganda vill man se fler som undervisar med en forskarutbildning i ryggen. Detta är en av de saker man nu hoppas kunna lösa genom två olika samarbetsprojekt med Bibliotekshögskolan. Det ena är ett Linnaeus-Palmeprojekt, där man vill främja utbyten mellan lärare och studenter i grundutbildningen för att stärka utbildningskvaliteten på båda lärosätena. Det andra är ett forskningsprojekt finansierat av Sida, som syftar till att utveckla en forsknings- och seminariekultur vid institutionen i Uganda.

Ren och skär kunskap

– Den här typen av utbyten ger oerhört mycket. Det är viktigt att ha en ödmjuk inställning och inse att vi kan lära oss av dem som lever och verkar någon annanstans, berättar säger Veronica Trépagny, som är projektsamordnare på Bibliotekshögskolan och fortsätter:

– Givetvis är det utvecklande på ett personligt plan att åka iväg på ett utbyte – vardagliga bekymmer som vi har i Sverige kan ställas i ett helt nytt ljus efter en vistelse i ett land där internetuppkopplingen inte är en självklarhet.  Men det rör sig också om utbyte av ren och skär kunskap. Stabil internetuppkoppling eller inte, de kan saker vid andra lärosäten som vi inte kan här.

Nu senast kom till exempel Joyce Bukirwa från EASLIS till Bibliotekshögskolan för att undervisa lärarna i det öppna bibliotekssystemet KOHA. Det är ett system som även används vid en del svenska bibliotek, men som hittills inte varit med i högskolans utbildningsprogram. För studenterna har hon föreläst bland annat om kunskapsorganisation i praktiken och om folkbibliotekens framväxt i Uganda.

Bredd bland Boråsforskare

Samtidigt med utbytet mellan bibliotekarieutbildningarna pågår ett arbete med att förstärka forskarutbildning, seminariekultur och forskning vid EASLIS.

– Forskarna från Bibliotekshögskolan har mycket erfarenhet av att arbeta med att bygga upp en forskningsmiljö, så där kommer de in och guidar. Samtidigt finns det tydliga riktlinjer för hur en forskarutbildning ska se ut vid universitetet i Makerere, och de riktlinjerna håller våra forskare nu på att orientera sig i. Parallellt med det pågår en omvärldsanalys för att se vilka behov som finns i det ugandiska samhället med arbetsmarknad och så vidare, säger Veronica Trépagny.

Som en del i utvecklingen av forskningsmiljön håller man på att bygga upp ett antal forskargrupper, som även ett antal av de svenska forskarna har kopplats till. Till forskargrupperna har det antagits nya doktorander, som kommer att sam-handledas av forskare från Borås. Här har det visat sig att Bibliotekshögskolan har en enorm fördel, då den tillhör en akademi vid Högskolan i Borås som samlar forskare och lärare inom biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogik och informatik.

– De forskare från Borås som är med och handleder doktorander representerar både biblioteks- och informationsvetenskap och informatik. Pedagogiken är också oerhört viktig i projektet, då EASLIS håller på att utveckla sin pedagogik med en lärplattform för ett mer flexibelt lärande. En av deras lärare har varit i Borås för att studera våra digitala lösningar med till exempel onlineseminarier tillsammans med en av våra högskolepedagoger. Nästa steg är att vår högskolepedagog åker till Uganda för att följa utvecklingen på plats. Samarbetet löper helt enkelt på alla tänkbara nivåer, säger Veronica Trépagny.

Publiceringsfrämjande avslut

Forskningssamarbetet är planerat att avslutas under 2020 med en konferens om biblioteks- och informationsvetenskap. En sådan konferens är ett viktigt verktyg för att uppnå ett mål om fler publicerade papers.

­– I Sidaprojektet uppmuntrar vi forskare från Sverige och Uganda att skriva artiklar tillsammans, inte minst då vi vet att dessa artiklar får större spridning än normalt på grund av att de når ut i två olika sammanhang. Det är ju något som gynnar alla, avslutar Veronica Trépagny.

Läs mer

Läs mer om högskolans Linneaus-Palmesamarbeten.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Mostphotos