Hallå där Anna-Karin Josefsson, ny studentombudsman

En grupp studenter i högskolans huvudentré

Vad gör en studentombudsman?

– Mitt jobb är att vara ett informativt och rådgivande stöd för studenter när det gäller studierelaterade frågor. Du kan till exempel vända dig till mig om du blivit oacceptabelt bemött, om du är misstänkt för fusk eller om du har frågor kring regler och hur beslut fattas på högskolan.

– Min uppgift är att vara en stödperson och man är välkommen att kontakta mig för att få stöd och tips kring hur man kan gå vidare. Alla studenter är välkomna att kontakta mig, men det bästa är att man hör av sig och bokar en tid så vi kan sitta ner och prata i lugn och ro.

På vilket sätt kan du stötta studenterna?

– Jag kan informellt undersöka ett ärende, förklara procedurer, ge konkreta råd om vidare handläggning etc.

Har du något råd till studenterna?

– Ett råd är att våga lyfta de problem som uppstår, och använda de vägar som finns för att skapa förändring. Det kan kännas som att man är ensam men det är man sällan, oftast blir man starkare tillsammans.

Mer information om hur studentombudsmannen kan stötta dig som student samt kontaktuppgifter.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge, Suss Wilén