Så ska textilt avfall kunna återvinnas

– Det finns ännu inga effektiva metoder för att materialåtervinna textila produkter. Detta beror bland annat på att många textilier består av olika typer av fibrer, till exempel bomull och polyester, men det beror också på svårigheten att separera och identifiera dessa på ett effektivt sätt. Genom att undersöka nya metoder för textil materialåtervinning, så kan det bli mer lönsamt att materialåtervinna textil, säger Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi och forskningsledare för projektet.

Textilt materialavfall kan vara kläder, lakan, handdukar, alltså alla typer av textilier som används i exempelvis hemmet, på hotell eller på sjukhus. Det kan även vara produktionsavfall från industrin.

– I projektet ska vi försöka tillverka kompositmaterial, det vill säga fiberförstärkta plaster, med en metod som löser upp cellulosafibrerna i en textil. Genom att göra detta på ett kontrollerat sätt, kan man omvandla ett textilt material till en komposit. Projektet är ett mera grundläggande forskningsprojekt, så vi ska undersöka olika mekanismer och metoder för detta. Denna teknik kallar vi Recycell. Om projektet
Formas har i sin årliga öppna utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt för 2016 beviljat Högskolan i Borås 3 miljoner kronor för projektet som startar i januari 2017 och pågår i tre år. Mikael Skrifvars och Behnaz Baghaei, doktor i polymerteknologi vid Högskolan i Borås ska genomföra projektet.

De återvunna kompositerna kan sedan användas för tillverkning av bland annat bilkompositer, byggelement, möbler och sportartiklar. 

Läs mer

Information om forskningsrådet Formas (extern webbsida)

Mer om Mikael Skrifvars

Mer om Behnaz Baghaei

Text: Annie Klasén
Bild: Anna Sigge