De nomineras till styrelserna för löntagarfondsstiftelserna

Nu har högskolans rektor fattat beslut om vilka som ska nomineras. Förslagen på vilka som ska nomineras har tagits fram av Forsknings- och utbildningsnämnden och Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning. Nomineringarna hanteras av SUHF.

Nominerade

MISTRA: professor Karin M. Ekström och professor Vincent Nierstrasz

STINT: professor Lotta Dellve och professor Tobias Richards

KK-stiftelsen: professor Stefan Cronholm och professor Cheryl Akner-Koler

Text: Solveig Klug