Nytt tankesätt ska utveckla design av stickade plagg

Karin Landahls stickade prototyper

– Stickning är inte att designa i en annan textil teknik; det är att designa från ett annat perspektiv. När ett stickat plagg tas fram finns inget material eller tyg att utgå ifrån då plaggform och material görs simultant i samma process. Därav kan den rådande uppdelningen mellan material och form som två skilda designparametrar ifrågasättas när det kommer till designprocessen för stickat.

Karin Landahl sysslar med praktikbaserad experimentell grundforskning inom modedesign vid Textilhögskolan. Hennes forskning är gjord genom ett antal designexperiment, som sedan lett fram till en teoribildning. Den teorin är sedan illustrerad genom projektet Knutar.

– De sätt vi tänker på och benämner plagg kan vara begränsande. Vi säger till exempel ”tröja” eller ”byxa” och får då en bild av en form på näthinnan. Eller vi säger ”klockad” eller ”A-linjeformad” och får en bild av ett plaggs siluett. 

Karin Landahl visar på nya tankesätt och arbetsmetoder för den tidiga designprocessen för stickade plagg. Kanske det finns ett sätt att samtidigt arbeta med form och material som kan öppna för utveckling. Hon använder begreppet ”invariant”, som lyfter fram karaktäristiska och oföränderliga egenskaper i en form. Teorin som kommit ur Karin Landahls experiment kan användas i exempelvis undervisning och utveckling av den stickade tekniken.

Projektet Garment Knots (stickade knutar) illustrerar användnings- och gestaltningspotentialen av teorin. Här är den matematiska knuten det som guidar och beskriver formen. Knutteorin är en gren inom matematiken som studerar och beskriver matematiska knutar i det tredimensionella rummet. Genom att utgå från reglerna som definierar en knut har hon tagit fram dessa plagg på industristickmaskiner, gjorda i ett enda stycke.

Här kan man se fyra prototyper i 360 grader.

Text och porträttfoto: Lena M. Fredriksson
Foto: Jan Berg