Nätet demokratiserar lyxvarumärken

– För många människor är det oftast inte möjligt köpa de varor som går under benämningen lyxvarumärken. Men i och med internet har det skett en sorts demokratisering av lyxvarumärkena, menar Anita Radon, forskare i företagsekonomi med inriktning marknadsföring inom SIIR och studierektor för Textilt management vid Högskolan i Borås.

Anita Radons avhandling The rise of luxury brands handlar om lyxvarumärken på nätet, om företag och hur de hanterar sin närvaro på nätet samt om konsumenter och hur de agerar och hanterar varumärken. 

– När jag började min studie fanns det faktiskt företag som inte hade en egen webbsida. Men många av lyxvarumärkena existerade ändå på nätet, eftersom det finns många människor som älskar dem. För företag är det såklart viktigt att ha en egen webbsida för att åtminstone ha kontroll över sin egen del på nätet, menar Anita Radon.

För konsumenten kan det vara så att de älskar ett visst varumärke, säg till exempel Ferrari, men de kommer kanske aldrig att ha råd att köpa den. Tack vare nätet kan de ändå konsumera varumärket. De kan söka information om produkten, ladda ned bilder, kommunicera med andra i olika webbforum, se filmer och på så sätt virtuellt befinna sig i varumärkets värld i flera timmar i sträck. Något som man inte skulle göra i en fysisk butik.

– Det här innebär en sorts demokratisering av varumärket. Konsumenter har tillgång till sitt favoritmärke på ett helt annat sätt än förut, säger Anita Radon.

Viktigt att själv få utveckla sin forskarfråga

Anita Radon hade från början tänkt forska om förhandlingar mellan företag i olika länder. Men ganska snart insåg hon att det blir för snävt, eftersom hon mestadels skulle betrakta världen ur ett svenskt perspektiv. Det skulle bli för tråkigt helt enkelt. Hon var ett tag inne på att forska om CSR (Corporate Social Responsibility), men halkade in på det här med varumärken, konsumtion och kommunikation på nätet.

– Det är när man får utveckla sin forskarfråga själv, som man kan bli riktigt engagerad i sin forskning, menar Anita Radon. Om någon annan sagt till mig vad jag skulle forska om, hade det inte blivit lika roligt.

Det går inte att ta miste på Anitas engagemang. Hennes kontor avslöjar några exempel på hennes favoritvarumärken, då det på hennes anslagstavla hänger en hel rad med PEZ godisautomater i sina originalförpackningar. I ”mint condition” som en samlare skulle uttryckt sig. Gärna på temat Star Wars.

Anita Radon
Utanför forskningen: umgås jag med familj och vänner
Slarvar med: mat
Blir glad av (eller ledsen): musik
Hemlig talang: en gång i tiden sprang jag 100 meter på 12:42
Fiktiv drömmiddagsgäst: att hela Joy Division kommer och spelar 

Många järn i elden

Idag delar Anita Radon sin tid mellan att vara studierektor för Textilt management på akademin för textil, teknik och ekonomi och att forska. Hon ingår i ett forskarteam som i projektet ”Det digitala handelslandskapet” tittar på självserviceteknik för handeln och informationsprocesserna hos kunder.  Senare i år deltar hon i en internationell marknadsföringskonferens i Hongkong till vilken hon har skickat in fyra papers och tänkte att det väl blir bra om en eller två kommer med. Det visade sig dock att samtliga var intressanta så nu ska hon presentera allihop: Det digitala handelslandskapet, Lyxkonsumtion i utvecklingsländer, Lyxvarumärken på nätet samt Forskning i textil management.

Foto: Suss Wilén
Text: Elisabeth Eliason