Nya chefen för Akademistöd är på plats

Catarina Lindhé är en före detta banktjänsteman som efter 14 års anställning i SEB valde att skola om sig för att få jobba mer med människor. Efter studier och examen vid Högskolan i Borås 2006, fick hon anställning som vikarierande institutionsadministratör vid högskolan och kände att högskoleadministration var rätt område för henne.

– Jag jobbade under mitt första år som administratör vid det som då kallades IDA, Institutionen för data- och affärsvetenskap. Efter vikariatet fick jag fast tjänst vid Göteborgs universitet. Först arbetade jag med utbildningsadministration vid Statsvetenskapliga institutionen, men sedan 2009 har jag arbetat inom Sahlgrenska akademin. Jag har under åren byggt upp bred administrativ erfarenhet. Förutom arbetet med utbildningsadministration inom grund- och forskarutbildning har jag arbetat som intendent med ansvar för ekonomi- och personaladministration. Därefter var jag administrativ samordnare och gruppchef för administrativ och verksamhetsstödjande personal vid en stor forskningsintensiv avdelning inom Institutionen för medicin.

Vad vet du om Högskolan i Borås?

– Eftersom jag varit både student och anställd här är miljön bekant för mig. Även om det hänt mycket och verksamheten genomgått stora förändringar sedan min studietid och vikariatet på IDA, så upplever jag att min bild av högskolan lever kvar, att det är ett lärosäte som präglas av kreativitet, framåtanda och starka drivkrafter att följa med i tiden, samtidigt som man är vänlig, prestigelös och har fötterna kvar på jorden.

Catarina Lindhé
Ålder: 53
Från: Uppvuxen i Sörmland, men bor nu tillsammans med maken i lägenhet i Sannegårdshamnen, Göteborg. Har tre vuxna utflugna barn.
Examen: Arbetsvetenskap och beteendevetenskap vid Högskolan i Borås 2006.
Tidigare jobb: Vikarierande institutionsadministratör vid Institutionen för data- och affärsvetenskap, Högskolan i Borås. Sedan 2007 utbildningsadministratör vid Göteborgs universitet vid Statsvetenskapliga institutionen och sedan 2009 anställd vid Sahlgrenska akademin.
Aktuell som: Akademistödschef vid Högskolan i Borås, juni 2016.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter som Akademistödschef?

– Det är en spännande och ansvarsfull roll. Akademistöd har en viktig funktion i högskolans verksamhet. Jag hoppas att jag, med mina erfarenheter av administrativt arbete och arbetsledning inom högskole- och universitetssektorn, ska kunna bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med mina medarbetare. Målet för mig är att bygga upp en avdelning som präglas av gott samarbete, trivsel och arbetsglädje. Som jag ser det är god samverkan mellan lärare, forskare och administrativ personal A och O för att högskolans uppdrag ska kunna fullföljas. Jag ser rollen som Akademistödschef som en viktig länk i det arbetet.

Vad är det första du kommer att ta tag i när du tillträder?

– Lära känna mina medarbetare och samtidigt få en så klar bild som möjligt av verksamheten.

Text: Solveig Klug
Foto:  Suss Wilén