Satsning på forskning för att förbättra data-driven innovation

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Borås 12 miljoner kronor för att bedriva forskningsprojektet om data-driven innovation. Projektet, som ska pågå under fyra år, innefattar förutom forskare vid högskolan också tolv företag, som tillsammans bidrar med 14,5 miljoner kronor. Detta innebär att projektet får en budget på 26,5 miljoner kronor.

Synergiprojektet Data-driven innovation handlar om strategisk användning av data och analys, för att förbättra eller främja nya processer, produkter, tjänster och marknader. Högskolan i Borås ska under ledning av professor Stefan Cronholm, studera hur socio-tekniska resurser förbättrar data-driven innovation i organisationer.

– Få organisationer har fullt ut lyckats med data-driven innovation. Trots hinder gör organisationer stora investeringar i att samla in och analysera data från olika datakällor. Vi vill förbättra företagens möjligheter att skapa nya innovationer med hjälp av onyttjade datakällor och hitta verktyg i form av metoder, strategier och algoritmer som hjälper företag att eliminera eller undvika hinder och utveckla konkurrensfördelar, säger Stefan Cronholm.

– Det är viktigt att se till den tekniska nyttan, men det räcker inte. Vi vill också se till det socio-tekniska perspektivet, alltså samhällsperspektivet, fortsätter han.

Ett synergiprojekt med tre delprojekt

­Projektet sträcker sig över fyra år och består av tre integrerade delprojekt. En viktig del i projektet handlar om att jämföra och integrera ansatser mellan delprojekten, för att på så vis hitta synergier.

– Vi har tolv företag som vi kommer att samarbeta med i projektet, en del har vi arbetat med tidigare. Jag tycker att det är ett gott betyg när företag vill jobba med oss igen. Det visar att det vi gör har relevans. Vi har både med företag som är nationella och internationella, exempelvis det världsledande IT-företag, Tata Consultancy Services från Indien. Vi har medvetet valt att blanda stora och små företag för att fånga upp hur olika företagen använder sig av data-driven innovation, säger Stefan Cronholm.

Högskolan är ett starkt lärosäte med växande kunskapsmiljö inom IT-området.

– Beviljandet av medel för synergiprojektet är ett styrkebesked på flera sätt. För de två forskargrupperna bakom ansökan är det här en bekräftelse på att de tillsammans besitter en unik vetenskaplig kompetens som därtill kan komma industriella avnämare till direkt nytta, säger Ann-Sofie Axelsson, akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

­– Det är förstås också ett erkännande till högskolan, som säger att vi är ett lärosäte som av KK-stiftelsen ses som en stark och växande kunskapsmiljö inom IT-området. Det ska vi ta fasta och bygga vidare på, avslutar hon.

Fakta om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut. 

Läs mer om KK-stiftelsen

Text: Annie Klasén
Foto: Colourbox