Aktuella stipendier och diplomering inom hållbar utveckling

Diplomering av kurser

Fakta
Diplomering och stipendieutdelning sker på årets Days of Knowledge den 19 oktober.

Kurser vid Högskolan i Borås kan bli HU-diplomerade. Detta innebär att kursen bedömts uppfylla fastställda kvalitetskriterier som ska säkerställa att hållbar utveckling är tydligt integrerat i kursplaner och examinationsmoment. Sista datum för nominering är 15 september.

Läs mer om diplomering av kurser och om ansökningsförfarandet. 

Stipendium att söka för redan HU-diplomerade kurser

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar ut ett stipendium för vidareutveckling av tidigare diplomerade HU-kurser. Stipendiet ska möjliggöra ett genomförande av aktiviteter för ett fortsatt förbättringsarbete gällande integration av hållbar utveckling i kurser/utbildningen; i detta fall främst kopplat till en vidareutveckling av redan diplomerade kurser, inkl. pedagogiskt arbetssätt. Sista ansökan är 15 september 2016.

Mer information om ansökningsförfarande och kriterier (pdf).

Stipendium för examensarbete som integrerat hållbar utveckling

Bästa examensarbete som integrerat hållbar utveckling premieras med ett stipendium som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Redan nu kan det därför vara idé för berörda ansvariga och examinatorer på akademierna att se över examensarbeten som kan vara aktuella för nominering. Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilken/vilka uppsatser som ska nomineras till Strategigruppen för hållbar högskola senast den 15 september 2016.

Kraven för nominering är att uppsatsen omfattar minst 15 hp, är på avancerad nivå, ska ha examinerats under aktuellt läsår och att hållbar utveckling/sustainable development/sustainability finns angivet som nyckelord i examensarbetet.

Mer information om kriterier för bedömningen och nomineringsprocessen (pdf).

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén