Schemafritt på introduktionsdagen

Introduktion i augusti 2015.

Studentkåren i Borås har i uppdrag av högskolan att anordna en introduktion för alla nya studenter vid terminsstart och välkomna dem till lärosätet. Studentkåren planerar och genomför dagen och tar hand om de nya studenterna. Josefine Frykmer, studentkårens vice ordförande med studiesocialt ansvar, berättar vad som händer denna dag och varför det är schemafritt:

– Första dagen på terminen möter studentkårens faddrar upp alla nya studenter. Högskolans rektor bjuds in för att hålla ett tal vid studentkårens presentation.  Faddrarna tar med de nya studenterna på en rundvandring på högskolan – den så kallade repvandringen – och visar bland annat biblioteket, studenthälsan och studentcentrum.

Varför kommer det att vara schemafritt för alla studenter på högskolan?

– Det är för att faddrarna ska kunna medverka under dagen och ta hand om de nya studenterna och visa dem runt utan att missa några föreläsningar. Då är det viktigt att faddrarna inte är schemalagda. Utan den fantastiska hjälpen vi får av dem skulle det vara oerhört svårt för studentkåren att ta emot alla nya studenter.

Måste de nya studenterna delta denna dag?

– Nej, men det rekommenderas starkt då studenterna får mycket välbehövlig information, får se hur högskolan ser ut och var olika organ inne på högskolan ligger och här sker även första kontakten med deras framtida studiekamrater.

Läs mer

Välkommen alla nya studenter! (från introduktionen hösten 2015)

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge