Akademiråd inrättat

– Vi har valt en bred sammansättning av ledamöter med erfarenheter från olika kunskapsområden istället för att fastna i ensidig branschanknytning. Ledamöterna har en industri- och, samhällskompetens och erfarenheter inom arkitektur, IT, textil etc, säger Mikael Löfström.

Vad är akademirådets uppdrag?

– De ska ge ett utifrånperspektiv på den utbildning och forskning vi bedriver inom akademin. Ett perspektiv som syftar till att stärka utvecklingen för att vi ska fortsätta vara och bli mer relevanta i vår utbildning och forskning. Den kompetens, erfarenhet, nätverk som varje medlem i rådet har, är tänkt att ge perspektiv på det vi gör.  Samtidigt ska de vara verksamhetens ambassadörer utåt.

Ledamöterna:

Kia Bengtsson Ekström - Arkitekt SAR/MSA samt Chalmers Arkitektur
Björn-Ola Kronander – Entreprenör, Progressivity AB
Lars Lilled – Föreläsare/rådgivare social hållbarhet
Stina Olén – Ansvar för kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren
Cecilia Tall – Generalsekreterare TEKO
Oliver Öberg – Studentrepresentant, Civilekonomprogrammet

Akademirådet leds av Mikael Löfström och kommer att träffas 4 gånger/år.

På A1:s anställdwebb kommer minnesanteckningar från råden att publiceras. 

Text: Therese Rosenblad