Risker i akutsjukvården - ett av PreHospenkonferensens teman

Vad kommer ditt anförande på konferensen att handla om?

– Ambulanssjukvårdare är det yrke i Australien med flest arbetsskador och dödsfall. Och i USA är skade- och dödssiffrorna för ambulanssjukvårdare mycket högre än landets genomsnitt. Under mitt anförande kommer vi att diskutera sätt att minska riskerna inom yrket.

– Jag har gjort många studier, främst retrospektiva dataanalyser. Jag kommer att fokusera på vilka faktorer som bidrar till de höga siffrorna, vilket inkluderar till exempel våld mot ambulanssjukvårdare.

Du har själv arbetat som ambulanssjukvårdare i New York, hur var det?

– Det är väldigt givande att rädda någon som har fått en hjärtattack eller att hjälpa ett sjukt barn. I New York kan skiften vara väldigt intensiva och utryckningarna mycket olika. Mina kanske varmaste minnen är från när jag arbetade med en bra grupp hängivna ambulanssjukvårdare, många av oss är fortfarande vänner flera decennier senare.

PreHospenkonferensen 2016

Syftet med PreHospenkonferensen är att stimulera till kunskapsutveckling inom larmcentral, sjukvårdsupplysning, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommun. Alla som på något vis arbetar med, eller berörs, av prehospital akutsjukvård är välkomna.

Tema för årets konferens är Sjukvård i kris, krig och katastrofsjukvård. Konferensen lockar deltagare från hela världen och i programmet finns föreläsningar om bland annat larmcentralens uppdrag och betydelse, värdebaserad vård, prehospital e-hälsa samt ambulanspersonalens arbetsmiljö. Se fullständigt program.

Läs mer

Läs mer på PreHospenkonferansens webbplats.

Vad krävs av vården i katastrofsituationer?

Text: Anna Kjellsson och Ida Borenstein
Foto: Privat