Nordisk workshop om IT Service Management

Professor Stefan Cronholm, som har tagit initiativ till workshopen, säger att det har under längre tid funnits ett behov av att träffa forskare från de nordiska grannländerna under mer strukturerade former. Detta är ett etappmål för att på sikt bli internationellt erkända.

– Anmälningarna till workshopen har rasat in och den lockar deltagare från Danmark, Norge, Finland och Sverige. Vi genomför workshopen som en traditionell forskarkonferens med peer-viewade artiklar. Syftet är att detta ska vara ett tillfälle att mötas, utbyta erfarenheter och stimulera till kunskapsutveckling utifrån pågående forskning.

– Vidare ser vi workshopen som ett etappmål och vi siktar på att få artiklarna publicerade i en ”special edition” om IT service management i en relevant journal.

Workshopen kommer att genomföras i Stockholm i anslutning till den stora svenska konferensen ITSM Expo. I organisationskommittéen ingår förutom Stefan Cronholm även Carina Hallqvist och Anders Hjalmarsson från Högskolan i Borås. Medarrangör till workshopen är nätverket itSMF Sweden som har över 1 700 medlemsföretag och organisationer.

– Workshopen kan ses som en vidareutveckling av vår nationella konferens i IT service management som i år har femårsjubileum och kommer att genomföras den 28 september på Högskolan i Borås, avslutar Stefan Cronholm.

Läs mer

Läs mer om forskningsprogrammet IT Service Management vid Högskolan i Borås

Läs ett längre reportage från forskningsmagasinet 1866 om nästa generationens IT

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf  Nilsson