Program för framtida lokalbehov snart klart

– Avdelningen Ekonomi är nu i slutfasen med att ta fram lokalprogram för hela högskolan. I lokalprogrammet beskrivs det framtida behovet av lokaler.

Finns det någon tidsplan?

– Lokalprogrammet ska diskuteras i rektors ledningsråd och ska sedan MBL-förhandlas innan rektor kan ta beslut. 

– Nästa steg är sedan att genomföra inplaceringstest. I ett inplaceringstest matchas lokalbehovet med möjliga lösningar på placering i de lokaler som högskolan förhyr. När inplaceringstestet är klart kan en plan för eventuella ombyggnationer och omflyttningar tas fram. Även inplaceringstestet och plan för ombyggnationer och omflyttningar ska diskuteras i rektors ledningsråd och MBL-förhandlas innan rektor kan ta beslut. Förhoppningen är att hela arbetet ska vara klart i början av hösten och att ombyggnationer och omflyttningar kan påbörjas därefter.

Har du en fråga till oss?

Du vet väl att du kan ställa dina egna frågor till oss på Inblicksredaktionen?

Text: Solveig Klug