Rektor Björn Brorström är ny styrelseledamot i UHR

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Hur känns det?

– Det är naturligtvis både hedrande och inspirerande att bli utsedd.  UHR har ett mycket viktigt uppdrag att på olika sätt stödja och underlätta för blivande studenter i kontakter med högskolan. De skapar också kvalitet i högre utbildning genom att verka för en breddad rekrytering, jämställdhet och internationalisering.

Vad kommer arbetet innebära?

Som styrelseledamot har jag möjlighet att delta i viktiga diskussioner om högskolans kvalitet och fatta beslut om prioriteringar inom givna ramar och uppdrag och framställningar till regeringen. Det är intressant och säkert ett mycket berikande uppdrag. Enligt min uppfattning är det också mycket positivt att medarbetare på Högskolan i Borås finns med i olika nationella och internationella sammanhang.

Du är den enda rektorn i styrelsen. Vad gör det för skillnad?

– Styrelsen är sammansatt för att representera olika delar och roller i vår sektor. Utifrån min roll har jag möjlighet att ge ett ledningsperspektiv på utmaningar, frågeställningar, vägval och beslut.

Tidigare ledamoten Karin Röding har utsetts till statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Text: Martin Högqvist
Foto: Tobias Davidov