Gun Hellsvik har avlidit

Gun Hellsvik

Den tidigare justitieministern Gun Hellsvik var styrelseordförande vid Högskolan i Borås under perioden 2004-2007. 

– Jag träffade Gun Hellsvik ett fåtal gånger. Hon lämnade högskolan strax efter det att jag tillträtt uppdraget som prorektor. Min bild av Gun är att hon var en mycket skicklig ordförande och att hon i sitt ordförandeskap bidrog till att utveckla högskolans strategi och profil mot att finna balansen mellan vetenskap och profession, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås. 

– Jag minns Gun Hellsvik som en mycket närvarande och engagerad styrelseordförande som med stolthet företrädde Högskolan i Borås. Under ordförandeperioden arbetade hon först tillsammans med rektor Said Irandoust och sedan med rektor Lena Nordholm. Under Gun Hellsviks ledning beslutade styrelsen 2005 att till regeringen framställa om rätt att få universitetsstatus – en viktig milstople i högskolans utveckling, säger Karin Cardell, förvaltningschef vid Högskolan i Borås. 

Text: Johanna Avadahl
Foto: Annie Andréasson