Säg hej till våra nya medarbetare!

Verksamhetsstöd

Friederike Schöne – internationell koordinator med fokus på utresande studenter och medarbetare. Hon har sedan länge arbetat med internationella frågor på högskolan och kommer från och med nu vika ungefär en dag i veckan till A2.

Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa

Christina Nilsson – universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa. Hon kommer främst att arbeta inom barnmorskeutbildningen. Tjänsten är på 50 %.

Anna Einerskog – universitetsadjunkt i vårdvetenskap. Hon kommer bland annat att arbeta med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning, samt undervisning i olika kurser och utbildningar inom både sektion 2 och 4. Tjänsten är på heltid.

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Elena Bogdanova – universitetslektor i sociologi. Hon arbetar halvtid till och med 31 januari och därefter på heltid under våren med utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, OPUS.

Varmt välkomna!

Här kan du läsa om vilka medarbetare vi välkomnade förra gången.

Text: Rebecca Lindholm