Bevarar material med hänsyn till förändring

Disketter, cd-skivor och hårddisk

Det EU-finansierade forskningsprojektet PERICLES syftar till att möta de utmaningar som uppstår när man arbetar för att se till att digitalt material fortsätter att vara tillgängliga i miljöer där teknik och språk förändras över tid. Som en del i projektet har man tagit fram ett verktyg där språklig förändring ska kartläggas, för att framtida generationer ska kunna uppfatta språkliga nyanser i dokument de hittar från i dag. Professor Sándor Darányi leder en grupp forskare vid Högskolan i Borås som deltagit i delprojektet.

– Kultur och värderingar är någonting som förändras, och när värderingar i en fråga skiftar förändras också språket kring den aktuella frågan och vilken typ av känslor olika begrepp eller meningar väcker. Exempel på när känslor som väcks av olika ordval eller fraser förändrats är sådant som rör kvinnlig rösträtt, homosexualitet och hur vi beskriver mörkhyade människor. Normer och värderingar har förändrats inom dessa områden, och det innebär också att ord som knyter an till dem väcker nya typer av känslor än tidigare – bra eller dåligt, säger han.

Faktaruta:
PERICLES har finansierats av EU-medel och sker i samverkan mellan lärosäten med experter inom olika aspekter av digitalt bevarande och informationsanalys, kommersiella aktörer och organisationer inom offentlig sektor med digitala material inom konst, arkiv och vetenskaplig data.

Omfattande material

Forskarna vid Högskolan i Borås har bland annat varit med och tagit fram ett verktyg för att kunna kartlägga de förändringar som sker i språket. Resultatet blir en tredimensionell karta, som ser ut lite som bilder över ett lavafält. Verktyget är ett av flera, som tillsammans med ett omfattande utbildningsmaterial tagits fram under de senaste fyra åren. Både verktyg och utbildningsmaterial är tänkt att komma hela samhället till gagn.

– Arbetet i PERICLES närmar sig sin slutpunkt, och det är viktigt att vi ser till att utvecklingen inte stannar upp bara för att projektet är slut. Utbildningsmaterialet kommer att finnas tillgängligt så att alla som är intresserade kan gå in och ta del av det. Verktygen som tagits fram under projektet har kodats som så kallat öppet källmaterial, som kan användas och vidareutvecklas av alla som vill, berättar universitetslektor Nasrine Olson, som leder den del av projektet som går ut på att ta fram utbildningsmaterial och nå ut till omvärlden.

Nytta för många

För att nå ut till omvärlden anordnades i september en workshop där ett antal av de verktyg som tagits fram inom ramen för projektet presenterades. De som deltog i workshopen representerade många olika typer av organisationer. Ett par av dem som deltog var arkivarien Karl Olsson från myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Niklas Liljestrand, systemutvecklingschef på Svenska litteratursällskapet i Finland.

– Det har varit svårt att ta till sig all information från projektet på egen hand, så det är väldigt bra att vi får komma och träffa forskarna. De frågor man forskar på i PERICLES är sådana som diskuterats bland arkivarier i många år, men utan att någon presenterat en lösning. Komplexa data kan man inte bara plocka fram på ett infall utan det kräver att man går rätt tillväga redan vid skapande av informationen, säger Karl Olsson.

Niklas Liljestrand fortsätter:

– I vår organisation söker vi aktivt efter lösningar för att bevara vårt digitala material över tid. Jag tror att det är ganska vanligt att man först i efterhand börjar tänka på hur vi ska kunna ta hand om saker långsiktigt, samtidigt som man löpande bygger upp nya system. Jag hoppas att de verktyg och metoder forskarna inom PERICLES presenterar för oss ska kunna hjälpa oss att jobba på ett annat sätt.

Workshopen i september var en i raden av alla aktiviteter som Nasrine Olson och hennes kollegor under hösten planerar för att sprida resultaten från PERICLES, både i samhället i stort och i forskarvärlden. Förutom ett antal workshops riktade mot företag och organisationer likt den i september, planeras i slutet av hösten både ett seminarium på temat bevarande av digitalt material och en doktorandkurs där forskarstudenter från olika lärosäten kommer att ges möjlighet att fördjupa sig i den forskning som skett under ramen för PERICLES.

Text och porträttbilder: Helen Rosenberg
Bild disketter med mera: Colourbox